Yükleniyor
Banner Image

İleri Girişimci Destek Programı

Hizmetler / KOSGEB / İleri Girişimci Destek Programı

İleri Girişimci Destek Programı

Programın Kapsamı Nedir?

Bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını desteklemektedir.

İleri girişimcilik
DESTEK UNSURUDESTEK TUTARI
Kuruluş DesteğiGerçek kişi işletme 5.000 TLSermaye şirketi işletme 10.000 TL
Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği • Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL
• Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL
• Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 300.000TL
Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği10.000 TL
Performans DesteğiBirinci Performans Dönemiİkinci Performans Dönemi
180-539 gün ise 5.000 TL360-1079 gün ise 5.000 TL
540-1079 gün ise 10.000 TL1080-1439 gün ise 15.000 TL
1080 ve üstü gün ise 20.000 TL1440 ve üstü gün ise 20.000 TL
Sertifika Desteği5.000TL

İleri Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

Desteğe ilişkin hususlar

Destek programı kapsamında kuruluş desteği, performans desteği, makine-teçhizat ve yazılım desteği ile mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği, sertifika desteği ve diğer giderler desteği sağlanır.
Destek programının süresi iki yıldır.
İşletme/girişimci bu destek programından sadece bir kez faydalanabilir.
Destek programı kapsamında Başkanlık tarafından girişimcilerin ve/veya işletmelerin başvuru yapabileceği teklif çağrıları hazırlanabilir. Teklif çağrılarında; gider türleri, destek tutarları, destek üst limiti ve gerekli hallerde destek oranı belirlenir. Toplam destek tutarı; kuruluş desteği, performans desteği, makine, teçhizat ve yazılım desteği, mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği ve diğer giderler desteği için 1.000.000.-TL’yi geçemez.

Kuruluş desteği

Kuruluş desteği kapsamında, gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000.-TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000.-TL geri ödemesiz destek sağlanır.
Destek programı kapsamındaki çağrı esaslı uygulamalarda, kuruluş desteği üst limiti teklif çağrısında belirlenir.

Performans desteği

Performans desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, destek programının uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre 40.000.-TL’ye kadar, ayrıca girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda ilave 10.000.-TL’ye kadar olmak üzere en fazla 50.000.-TL’ye kadar destek sağlanır.

Makine, teçhizat ve yazılım desteği

Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında işletmeye, makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 100.000.-TL’dir. Ancak, işletmenin orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000.-TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000.-TL’dir
Makine, teçhizat ve yazılım desteği için destek oranı %75’tir.
Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

Mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği

Mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği kapsamında geri ödemesiz olarak 10.000.-TL’ye kadar destek sağlanır.
Mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği için destek oranı %75’tir.

Sertifika desteği

Sertifika desteği kapsamında, girişimcinin kurduğu işletme için gerekli mesleki ve teknik sertifika ve buna benzer belgeler (işletme sahibi için işletme kuruluş tarihinden önce en geç bir yıl öncesini kapsayacak şekilde) çerçevesinde; girişimcinin kurduğu işletmede çalışan personeli için (işletme kuruluş tarihinden itibaren) işletmeye destek oranı uygulanmaksızın geri ödemesiz olarak toplam 5.000.-TL’ye kadar destek sağlanır.

Diğer giderler desteği

Diğer giderler desteği kapsamında kira, ofis donanımı, hammadde giderleri için geri ödemesiz olarak toplam 150.000.-TL’ye kadar destek sağlanır.
Diğer giderler desteği için destek oranı %75’tir.

İleri Girişimci Destek Programı

Firmanıza uygun devlet destekleri hakkında detaylı bilgi almak için Teşvik Akademi ile irtibata geçebilirsiniz.

Teşvik Akademi, devlet destekleri ve hibe programları konusunda mevzuata hakim, deneyimli ve uzman kadrosu ile şirketinizin işlemlerini yürütmektedir. Devlet destekleri ve hibe programlarında şirketinizin işlemlerini mevzuata tabi şekilde yürüterek yanlış veya eksik kazanç sağlamasını engellemektedir. Sürekli artan ve güncellenen mevzuatı sizin yerinize takip eder. Yeni devlet destekleri ve hibe programlarını takip eder. Şirketinize uygun olabilecek destek ve programlarını tarafınıza sunar.

accordion-image