Yükleniyor
Banner Image

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) Destek Programı

Hizmetler / KOSGEB / KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) Destek Programı

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) Destek Programı

Programın Kapsamı Nedir?

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge)/Ürün Geliştirme (Ür-Ge)/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler ile orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini desteklemektedir.

kobi teknolojik ürün yatırım destek programı

Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri: Düşük/orta-düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 1.400.000 TL ve geri ödemesiz 600.000 TL olmak üzere toplam 2.000.000 TL, Orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 7.000.000 TL ve geri ödemesiz 3.000.000 TL olmak üzere toplam 10.000.000 TL’dir.

Destek KalemleriDestek Oranları
Makine-teçhizat desteği%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]
Yazılım giderleri desteği%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]
Personel gideri desteği%100 Geri ödemesiz

Destek programı kapsamında verilen destekler

Makine-teçhizat desteği: Yatırım projesine konu ürüne yönelik makine-teçhizat ve kalıp giderlerine destek verilir.
Yazılım giderleri desteği: Yatırım projesine konu ürüne yönelik yazılım giderlerine destek verilir.
Personel gideri desteği: Yatırım projesi kapsamında yeni istihdam edilecek personel için destek verilir.

Destek programı kapsamında desteklenecek makine-teçhizat, kalıp ve yazılım finansal kiralama yöntemi ile de temin edilebilir. Bu durumda düşük/orta-düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için 2.000.000 TL’ye, orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için 10.000.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek verilebilir.

Destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı, personel gideri desteği hariç olmak üzere, % 60’ tır. Bu orana göre hesaplanacak desteğin %30’u geri ödemesiz ve %70’i geri ödemeli olarak sağlanır. Personel gideri için geri ödemesiz, diğer giderler için geri ödemesiz ve geri ödemeli birlikte veya sadece geri ödemeli destek verilir.

Makine-teçhizat, kalıp ve yazılımın finansal kiralama yöntemi ile temin edilmesi halinde; geri ödemesiz ve/veya geri ödemeli destek oranı üzerinden hesaplanan destek, geri ödemesiz destek olarak ödenir.

Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; bu destek programının uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır. Personel gideri desteği üst limiti, destek programının geri ödemesiz destek üst limitinin %30’unu geçemez.

Başvuru Şartları

 • Ar-Ge/Ür-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler kapsamında başvuru yapılabilmesi için; yatırım projesine konu ürünün aşağıdaki çalışmalardan biri sonucu ortaya çıkmış ve prototip çalışması başarı ile sonuçlanmış olması gerekmektedir.
 • KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge/Ür-Ge/yenilik projeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge/yenilik projeleri
 • Patent belgesi
 • Doktora çalışması
 • Teknolojik ürün (TÜR) deneyim belgesi
 • Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri
 • TEKMER’lerde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri
 • Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyetleri
 • 12/03/2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri
 • Ar-Ge/Ür-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler kapsamında başvuru yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belge tarihlerinin başvuru tarihi itibariyle en fazla 5 yıl önce olması gerekmektedir.
 • KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge/Ür-Ge/yenilik projeleri için; projenin başarıyla tamamlandığına ilişkin kurul kararının evrak kaydına alındığı tarih Diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge/yenilik projeleri için; projenin başarı ile sonuçlandırıldığına dair belgenin düzenlenme tarihi
 • Patent belgesi için; patent belgesinin veriliş tarihi
 • Doktora çalışması için; doktora diplomasında yer alan mezuniyet tarihi
 • Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen Ar-Ge/yenilik projeleri için; projenin başarı ile tamamlandığına dair belgenin düzenlenme tarihi
 • TEKMER’lerde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri için; projenin başarı ile sonuçlandırıldığına dair belgenin düzenlenme tarihi
 • Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyetleri için; projenin başarı ile sonuçlandırıldığına dair belgenin düzenlenme tarihi
 • TÜR deneyim belgesi alınan ürün için yapılacak başvurularda, TÜR deneyim belgesinin başvuru tarihinde geçerli olması esastır. TÜR deneyim belgesinin geçerlilik tarihinin başlangıcı, belge üzerinde belirtilen ürünün piyasaya arz tarihidir.
 • Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılacak başvuruların; orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ve Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesi’nde bulunan ürünler için yapılması gerekmektedir.

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) Destek Programı

Firmanıza uygun devlet destekleri hakkında detaylı bilgi almak için Teşvik Akademi ile irtibata geçebilirsiniz.

Teşvik Akademi, devlet destekleri ve hibe programları konusunda mevzuata hakim, deneyimli ve uzman kadrosu ile şirketinizin işlemlerini yürütmektedir. Devlet destekleri ve hibe programlarında şirketinizin işlemlerini mevzuata tabi şekilde yürüterek yanlış veya eksik kazanç sağlamasını engellemektedir. Sürekli artan ve güncellenen mevzuatı sizin yerinize takip eder. Yeni devlet destekleri ve hibe programlarını takip eder. Şirketinize uygun olabilecek destek ve programlarını tarafınıza sunar.

accordion-image