Yükleniyor
Banner Image

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

Hizmetler / KOSGEB / KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

Programın Kapsamı Nedir?

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Enerji Verimliliği

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

Proje Süresi En az 8
En Fazla 36 Ay
(+4) Ay
Destek Üst LimitiGeri Ödemesiz Destek ve Geri Ödemeli Destek - En fazla 2.000.000 TL
Proje Destek Oranı En az %60 (personel hariç)
Makine - teçhizat, yazılım ve hizmet giderleri için: Desteğin %70’i teminat karşılığı "geri ödemeli" veya "geri ödemeli ve geri ödemesiz" destek sağlanır.
Personel giderleri için: Belirli limitler dahilinde %100 ödemesiz destek verilir.

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Proje süresi, destek üst limit ve oranı

Program kapsamında desteklenecek proje süresi azami 36 aydır.
Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti azami 2.000.000 TL’dir.

Personel gideri hariç tüm giderler için destek oranı en az % 60’tır. Desteğin en az % 70’i geri ödemeli olmak üzere; geri ödemeli ve geri ödemesiz veya sadece geri ödemeli olarak destek verilir.

Personel giderleri için ise destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dahil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu programın uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.

Projeye konu satın alınacak makine - teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda, geri ödemeli/geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilebilir.

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

Firmanıza uygun devlet destekleri hakkında detaylı bilgi almak için Teşvik Akademi ile irtibata geçebilirsiniz.

Teşvik Akademi, devlet destekleri ve hibe programları konusunda mevzuata hakim, deneyimli ve uzman kadrosu ile şirketinizin işlemlerini yürütmektedir. Devlet destekleri ve hibe programlarında şirketinizin işlemlerini mevzuata tabi şekilde yürüterek yanlış veya eksik kazanç sağlamasını engellemektedir. Sürekli artan ve güncellenen mevzuatı sizin yerinize takip eder. Yeni devlet destekleri ve hibe programlarını takip eder. Şirketinize uygun olabilecek destek ve programlarını tarafınıza sunar.

accordion-image