Yükleniyor
Banner Image

KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı

Hizmetler / KOSGEB / KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı

KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı

Yürürlükte Olan Çağrılar

Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi

Çatı üstü ve/veya işletmenin faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde GES kurulumları desteklenir.

Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi

Firmaların aşağıda belirtilen konu başlıklarında hazırlayacakları projeler desteklenir;

 • Enerji verimliliği,
 • Su verimliliği,
 • Hammadde verimliliği,
 • Sürdürülebilir ve iklime dayalı atık geri dönüşümü,
 • Endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi.

yesil sanayi destek programı

Hedef Sektörler

NACE REV 2 sınıflanmasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir.

1.İmalat Sektörünün Tümü (Kısım C)

2.Motorlu Taşıt ve Motosikletlerin Onarımı (Kısım G)

45- Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı.

46- Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletleri hariç).

47- Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletleri hariç).

3.Bilgi ve iletişim (Kısım J)

60- Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri,

61- Telekomünikasyon.

62- Bilgisayar programlama, danışmanlık ile ilgili faaliyetler.

63- Bilgi hizmet faaliyetleri.

4.Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (Kısım M)

70- İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri.

71- Mimarlık ve mühendislik faaliyeti; teknik test ve analiz faaliyetleri.

72- Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri.

73- Reklamcılık ve piyasa araştırması.

74- Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler.

5.Diğer hizmet faaliyetleri (Kısım S)

95- Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı.

96- Diğer hizmet faaliyetleri.


Ana faaliyet kodu, Dünya Bankası Finansmanlı Projelerde Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler Tablosunda yer alan veya bu tabloda yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu programdan yararlanamamaktadır.

Yeşil Sanayi Destek Programı

Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi

Uygun Proje KonusuÇatı üstü ve/veya işletmenin faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde GES kurulumları desteklenir.
Destek Üst Limiti14.000.000 TL (Geri Ödemeli)
Proje SüresiProje süresi en az 8 ay ve en fazla 12 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.
Erken ÖdemeKurul tarafından uygun görülen destek tutarının %50’sine kadar erken ödeme, destek programı bütçe imkanları dahilinde yapılabilecektir.
Desteklenecek Proje GiderleriMakine, Teçhizat Giderleri : Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.
Destek Oranı%60 - %80 - %90 (Destek oranları il bazlı değişiklik göstermektedir.)
Proje Başvuru Tarihi08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024 (23:59)

Başvuru Koşulları

 1. 1.Başvuru yapacak tüm işletmelerin proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir.
 2. 2.İşletme, Findeks kredi notu endeksine göre “orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” gruplandırmalarından birinde yer almalıdır.
 3. 3.İşletmenin onaylı son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatı proje toplam bütçesinden büyük olmalıdır.
 4. 4.İşletmenin proje başvuru yapılan aydan önceki son 12 aya ait toplam enerji tüketiminin 20 Ton Eşdeğeri Petrol (TEP) / eşdeğer kilowatt saat (kWh) veya bu değerlerin üzerinde olması gerekmektedir. Başvuru yaptığı ay dikkate alınmaz.
 5. 5.Başvuracak tüm işletmelerin onaylı son mali yılda bilanço esasına göre defter tutması esastır.
 6. 6.Başvuru tarihinde işletmenin; yetkili kurum/kuruluşlardan alınmış geçerli “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu”na sahip olması gerekmektedir.
 7. 7.Proje toplam bütçesi en az 1.000.000 TL olmalıdır.

Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi

Uygun Proje Konuları

Destekler

Enerji Verimliliği

Hammadde Verimliliği

Su Verimliliği

Döngüsel Ekonomi

Sürdürebilir ve iklime dayalı
atık geri dönüşümü

Endüstriyel Simbiyoz

Destek Üst Limiti4.000.000 TL (Geri Ödemeli)
Proje SüresiProje süresi en az 8 ay ve en fazla 12 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.
Erken ÖdemeKurul tarafından uygun görülen destek tutarının %50’sine kadar erken ödeme, destek programı bütçe imkanları dahilinde yapılabilecektir.
Destek Oranı%70 - %80 - %90
*Destek oranları il bazlı değişiklik göstermektedir.
Proje Başvuru Tarihi08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024 (23:59)

Başvuru Koşulları

 1. 1.Başvuru yapacak tüm işletmelerin proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir.
 2. 2.İşletme, Findeks kredi notu endeksine göre “orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” gruplandırmalarından birinde yer almalıdır.
 3. 3.İşletmenin onaylı son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatı proje toplam bütçesinden büyük olmalıdır.
 4. 4.Başvuracak tüm işletmelerin onaylı son mali yılda bilanço esasına göre defter tutması esastır.
 5. 5.Proje toplam bütçesi en az 1.000.000 TL olmalıdır.

Firmanıza uygun devlet destekleri hakkında detaylı bilgi almak için Teşvik Akademi ile irtibata geçebilirsiniz.

Teşvik Akademi, devlet destekleri ve hibe programları konusunda mevzuata hakim, deneyimli ve uzman kadrosu ile şirketinizin işlemlerini yürütmektedir. Devlet destekleri ve hibe programlarında şirketinizin işlemlerini mevzuata tabi şekilde yürüterek yanlış veya eksik kazanç sağlamasını engellemektedir. Sürekli artan ve güncellenen mevzuatı sizin yerinize takip eder. Yeni devlet destekleri ve hibe programlarını takip eder. Şirketinize uygun olabilecek destek ve programlarını tarafınıza sunar.

accordion-image