Yükleniyor
Banner Image

TEKMER Destek Programı

Hizmetler / KOSGEB / TEKMER Destek Programı

TEKMER Destek Programı

Programın Kapsamı Nedir?

Bu destek programının amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda Ar-Ge, inovasyon ve teknolojik girişimcilik alanındaki işletmelerin kurulmasını ve sürdürülebilir olmalarını sağlamak için ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası hizmetleri sunacak yapıların kurulması ve işletilmesini desteklemektedir.

Enerji Verimliliği
TEKMER DESTEK PROGRAMIDestek Üst Limiti (TL)Destek Oranı
Mobilya ve donanım desteği
(Geri ödemesiz)
2.000.00075%
Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım desteği
(Geri ödemesiz)
2.000.00075%
Personel giderleri desteği
(Geri ödemesiz)
3.000.00075%
Eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri desteği
(Geri ödemesiz)
1.000.00075%

Destek programının süresi, destek üst limit ve oranı

Desteklerin üst limiti toplam 6.000.000 TL’dir. TEKMER adı kullanım hakkı verilen işletici kuruluşun ihtiyacına binaen, TEKMER’e kapasite geliştirme amacıyla fiziki yapısını büyütebilmesi için 4.000.000 TL üst limitli ek destek verilebilir.
*Ortak kullanma yönelik makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

Kimler Başvuru Yapabilir

Üniversite, TGB yönetici şirketi, TTO, OSB yönetimi, Kamu kurum/kuruluşları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar, Türkiye ihracatçılar meclisi ve meclise bağlı ihracatçı birlikleri, Araştırma ve geliştirme enstitüleri merkezleri ile girişimcilik, Ar-Ge, teknoloji geliştirme veya tema/temalar ile ilgili vakıf kooperatif dernek ve birlikler, Bireysel katılım yatırımcıları ve Firmalar (Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş gerçek ve tüzel kişilikler) olabilir.

Kurucular münferiden ya da müştereken başvuru yapabilirler. Üniversite ve TGB yönetici şirketi dışında sayılan kurucular üniversite ve TGB yönetici şirketi ile işbirliği içerisinde başvurmalıdır.

Desteğe ilişkin hususlar

Destek programı kapsamında işletici kuruluşa mobilya ve donanım desteği, ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım desteği, personel giderleri desteği ile eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri desteği sağlanır. Destek üst limiti 6.000.000 TL’dir.
Destek programının süresi, taahhütnamenin işletici kuruluş tarafından KBS üzerinden onaylanıp evrak kaydına alındığı tarihten itibaren beş yıldır.
Bu destek programından TEKMER yalnızca bir kez faydalanabilir.
Destek programından yararlanmak için KOSGEB tarafından TEKMER adı kullanım hakkı tanınmış olması gerekir.
Destekleme oranı % 75 olarak uygulanır.
TEKMER işletici kuruluşunun ihtiyaca binaen TEKMER fiziki yapısını genişletebilmesi için 4.000.000 TL’yi geçmemek üzere ek destek sağlayabilir. Toplam destek üst limiti her durumda 10.000.000 TL’yi geçemez.

Program Kapsamında Desteklenen Giderler

Mobilya ve donanım desteği

Bu destek kapsamında, mobilya-donanım alımı için 2.000.000 TL’ye kadar geri ödemesiz olarak destek sağlanır.

Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım desteği

Bu destek kapsamında, ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için 2.000.000 TL’ye kadar geri ödemesiz ve 2.000.000 TL’ye kadar geri ödemeli olarak destek sağlanır. Ortak kullanıma yönelik makine, teçhizat ve yazılımın finansal kiralama yöntemi ile temin edilmesi durumunda; makine, teçhizat ve yazılımın geri ödemesiz ve geri ödemeli destek üst limiti dikkate alınmaz.

Program kapsamında ortak kullanıma yönelik makine, teçhizat ve yazılım için verilecek desteklerin toplam üst limiti 4.000.000 TL’yi geçemez. Makine, teçhizat ve yazılımın, finansal kiralama yöntemi ile temin edilmesine yönelik hususlar destek programının uygulama esaslarında belirlenir.

Desteklenmek üzere kurul tarafından belirlenen makine, teçhizat ve yazılımın finansal kiralama yöntemi ile temin edilmesi halinde; geri ödemesiz ve geri ödemeli destek oranı üzerinden hesaplanan destek, finansal kiralama kuruluşuna geri ödemesiz destek olarak ödenir.

Personel giderleri desteği

Bu destek kapsamında, personel giderleri için 3.000.000 TL’ye kadar geri ödemesiz olarak destek sağlanır.

Eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri desteği

Bu destek kapsamında, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri için 1.000.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

TEKMER Destek Programı

Firmanıza uygun devlet destekleri hakkında detaylı bilgi almak için Teşvik Akademi ile irtibata geçebilirsiniz.

Teşvik Akademi, devlet destekleri ve hibe programları konusunda mevzuata hakim, deneyimli ve uzman kadrosu ile şirketinizin işlemlerini yürütmektedir. Devlet destekleri ve hibe programlarında şirketinizin işlemlerini mevzuata tabi şekilde yürüterek yanlış veya eksik kazanç sağlamasını engellemektedir. Sürekli artan ve güncellenen mevzuatı sizin yerinize takip eder. Yeni devlet destekleri ve hibe programlarını takip eder. Şirketinize uygun olabilecek destek ve programlarını tarafınıza sunar.

accordion-image