Yükleniyor
Banner Image

Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı

Hizmetler / KOSGEB / Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı

Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı

Programın Kapsamı Nedir?

Kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık/zanaatkârlık becerisi gerektiren, özgün, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını teminen usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen; geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını desteklemektedir.

Enerji Verimliliği
1. Kuruluş desteği
Destek programına program başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde gerçek kişi statüsünde kurulmuş işletmeye destek sağlanır.
5.000.-TL
1. İşletme ve yetiştirme desteği
Destek programı başlangıç tarihini takip aydan itibaren üçer aylık dönemler esas alınarak geri ödemesiz sağlanan destekten, İlgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamında destek programı başvuru tarihinden önceki 12 ay içinde işletmede istihdam edilmemiş, Tam zamanlı olarak çalışan, 1981 yılı ve sonrası doğumlu, personel için destek sağlanır.
Birinci dönem için
10-29 olan işletmeye 5.000.-TL,
30-75 olan işletmeye 15.000.-TL,
76 ve üstü olan işletmeye 25.000.-TL,


İkinci dönem için
10-29 olan işletmeye 5.000.-TL,
30-75 olan işletmeye 15.000.-TL,
76 ve üstü olan işletmeye 25.000.-TL,


Üçüncü dönem için
10-29 olan işletmeye 5.000.-TL,
30-75 olan işletmeye 15.000.-TL,
76-150 olan işletmeye 35.000.-TL,
151 ve üstü olan işletmeye 50.000.-TL


Dördüncü dönem için
10-29 olan işletmeye 5.000.-TL,
30-75 olan işletmeye 15.000.-TL,
76-150 olan işletmeye 35.000.-TL,
151 ve üstü olan işletmeye 50.000.-TL
1. Makine ve teçhizat desteği
Destek programı başlangıç tarihi itibariyle 6 ay içerisinde satın alınan makine ve teçhizat giderlerinden, Yeni veya en fazla 3 yaşında olan makine ve teçhizat desteklenir. Makine ve teçhizat yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.
50.000.-TL
1. Tanıtım ve pazarlama desteği
  • e-ticaret sitelerine üyelik ve komisyon bedeli 20.000.-TL
  • dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu) giderleri 10.000.-TL
  • web sayfası tasarım hizmet bedeli için 5.000.-TL
  • tanıtım filmi, televizyon / radyo/ gazete/ dergi reklamları giderleri için 10.000.-TL

Desteğe ilişkin hususlar

Destek programı kapsamında kuruluş desteği, işletme ve yetiştirme desteği, makine ve teçhizat desteği ile tanıtım ve pazarlama desteği sağlanır.
Destek programının süresi, desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihten itibaren bir yıldır.
işletme/işletme sahibi bu destek programından sadece bir kez faydalanabilir.

Program Kapsamında Desteklenen Giderler

Kuruluş desteği

Kuruluş desteği kapsamında program başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.
Kuruluş desteği kapsamında destek oranı uygulanmaz.

İşletme ve yetiştirme desteği

İşletme ve yetiştirme desteği kapsamında programın uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre 150.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanır.
İşletme ve yetiştirme desteği kapsamında destek oranı uygulanmaz.

Makine ve teçhizat desteği

Bu destek kapsamında, programın uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre satın alınan makine ve teçhizat için 50.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanır.
Makine ve teçhizat desteği kapsamında destek oranı % 75 olarak uygulanır.

Tanıtım ve pazarlama desteği

Bu destek kapsamında, programın uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre tanıtım ve pazarlama giderleri için 45.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanır.
Tanıtım ve pazarlama desteği kapsamında destek oranı % 75 olarak uygulanır.

Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı

Firmanıza uygun devlet destekleri hakkında detaylı bilgi almak için Teşvik Akademi ile irtibata geçebilirsiniz.

Teşvik Akademi, devlet destekleri ve hibe programları konusunda mevzuata hakim, deneyimli ve uzman kadrosu ile şirketinizin işlemlerini yürütmektedir. Devlet destekleri ve hibe programlarında şirketinizin işlemlerini mevzuata tabi şekilde yürüterek yanlış veya eksik kazanç sağlamasını engellemektedir. Sürekli artan ve güncellenen mevzuatı sizin yerinize takip eder. Yeni devlet destekleri ve hibe programlarını takip eder. Şirketinize uygun olabilecek destek ve programlarını tarafınıza sunar.

accordion-image