Yükleniyor
Banner Image

Yurt Dışı Hızlandırıcı Destek Programı

Hizmetler / KOSGEB / Yurt Dışı Hızlandırıcı Destek Programı

Yurt Dışı Hızlandırıcı Destek Programı

Programın Kapsamı Nedir?

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin, uluslararası pazarlarda yer alması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması ve ihracatın arttırılması amacıyla, uluslararası hızlandırıcı programlarına katılmalarının desteklenmesidir.
İşletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla; teknik, yönetimsel, hukuki ve hedef ülkede satış imkânları sağlayacak profesyonel ağlara erişim hizmetleri sunan yurt dışında düzenlenecek olan hızlandırıcı programına, bir organizasyon kapsamında ya da bireysel olarak katılmalarına destek verilir.

Enerji Verimliliği

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

Programın SüresiDestek Üst Limiti Toplam
(İşletme Başına)
1 Ay8.000 $
2 Ay13.000 $
3 Ay18.000 $
4 Ay23.000 $
5 Ay28.000 $
6 Ay33.000 $

Desteğe ilişkin hususlar

İşletmelerin; uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla teknik, yönetimsel, hukuki ve hedef ülkede satış imkânları sağlayacak profesyonel ağlara erişim hizmetleri sunan ve yurt dışında fiziksel, sanal veya hibrit olarak düzenlenecek olan hızlandırıcı programına, bir organizasyon kapsamında ya da bireysel olarak katılmalarına geri ödemesiz destek verilir.

Program kapsamında işletmeye yurt dışı hızlandırıcı programına katılımı kapsamında ortaya çıkabilecek giderlere ilişkin aylık ihtiyaç desteği ve katılım desteği sağlanır. Hızlandırıcı programının organizasyon kapsamında düzenlenmesi durumunda ise düzenleyici kuruluşa personel desteği verilebilir.

Organizasyon kapsamında düzenlenecek olan hızlandırıcı programlarını; TEKMER İşletici Kuruluşları, Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisleri, KOSGEB Birimleri ve firmalar düzenleyebilir.
Destek programının süresi, komite kararının evrak kaydına alındığı tarihten itibaren en fazla iki yıldır.
Programdan işletme en fazla üç kez faydalanabilir.
Program kapsamında destek oranı uygulanmaz.

Program Kapsamında Desteklenen giderler

Aylık ihtiyaç desteği

Aylık ihtiyaç desteği kapsamında işletmelerin hızlandırıcı programına katılım sağlayacak personelinin ulaşım, konaklama, günlük harcamaları ve danışmanlık giderleri için destek programının uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre 33.000 ABD Doları’na kadar geri ödemesiz destek sağlanır.
Aylık ihtiyaç desteği kapsamında işletmelerin hızlandırıcı programına katılım sağlayacak personelinin aşağıdaki giderleri için destek sağlanır:
İlgili ülkeye bir kereye mahsus gidiş-dönüş ulaşım giderleri katkısı olarak Avrupa kıtasına yapılacak hızlandırıcı programlarında 500 ABD Doları; diğer kıtalara yapılacak hızlandırıcı programlarında 1.000 ABD Doları,
-İlgili ülkede hızlandırıcı programı süresince gerçekleşecek olan konaklama giderleri katkısı olarak aylık 1.000 ABD Doları,
-Günlük harcama giderleri katkısı olarak aylık 1.500 ABD Doları,
-İlgili ülkede şirket açılması veya pazara ait detaylı bilgilere ulaşılması gibi hukuki, finansal vb. danışmanlık giderleri katkısı olarak ise işletmenin bir katılımcısına bir kereye mahsus 1.000 ABD Doları.
Hızlandırıcı programı kapsamında 1 ay 4 hafta olarak kabul edilir. Hızlandırıcı programının 4 hafta ve katları olmaması durumunda bu süreyi aşan gün sayıları kadar konaklama ve günlük harcama giderlerine katkı olarak günlük 80 ABD Doları eklenerek destek tutarı hesaplanır.
Destek Üst Limiti: 33.000 $

Katılım desteği

Katılım desteği kapsamında işletmelerin hızlandırıcı programına katılım bedeli için destek programının uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre 17.000 ABD Doları’na kadar geri ödemesiz destek sağlanır.
Hızlandırıcı programına katılmak için istenen ücret için verilen destektir.
-Eğitim
-Mentörlük
-Demo day benzeri etkinliklere ilişkin giderler
Destek Üst Limiti: 17.000 $

Personel desteği

Hızlandırıcı programının organizasyon kapsamında düzenlenmesi durumunda, işletmelerin yurt dışındaki organizasyonunu koordine edebilmek amacıyla düzenleyici kuruluş tarafından görevlendirilecek olan personel için 25.000 ABD Doları’na kadar geri ödemesiz destek sağlanır.
Yurt içindeki organizasyonu düzenleyen kurum/ kuruluşun personelinin, katılımcılara mentörlük sağlaması amacıyla ulaşım, konaklama ve günlük harcama giderleri için verilecek destektir.
Destek Üst Limiti: 25.000 $
-Konaklama katkısı aylık 1000 $
-Günlük harcama katkısı aylık 1000 $
-Ulaşım katkısı gidiş-dönüş 500 $
1 personel için en fazla 12.500 $ destek verilecek olup en fazla 2 personelin katılımı desteklenebilecektir.

Yurt Dışı Hızlandırıcı Destek Programı

Firmanıza uygun devlet destekleri hakkında detaylı bilgi almak için Teşvik Akademi ile irtibata geçebilirsiniz.

Teşvik Akademi, devlet destekleri ve hibe programları konusunda mevzuata hakim, deneyimli ve uzman kadrosu ile şirketinizin işlemlerini yürütmektedir. Devlet destekleri ve hibe programlarında şirketinizin işlemlerini mevzuata tabi şekilde yürüterek yanlış veya eksik kazanç sağlamasını engellemektedir. Sürekli artan ve güncellenen mevzuatı sizin yerinize takip eder. Yeni devlet destekleri ve hibe programlarını takip eder. Şirketinize uygun olabilecek destek ve programlarını tarafınıza sunar.

accordion-image