Yükleniyor
Banner Image

Aydınlatma Metni

Anasayfa / Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusu:

  Firmamız Tesvik Akademi Bilisim ve Danışmanlık Anonim Şirketi, kişisel verilerin korunması hususunda büyük önem göstermektedir. Bu doğrultuda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında, kişisel verilerinizin nasıl işleneceği hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.


 2. İşlenen Kişisel Veriler:

  Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir:

  • Firma Adı
  • Firma Yetkilisi
  • E-posta Adresi
  • Firma Yetkilisi Telefon Numarası
  • Diğer kendi rızanız ile iletmiş olduğunuz bilgiler

 3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

  Toplanan kişisel verileriniz, şu amaçlarla işlenmektedir:

  • Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve takibi
  • Hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme yapılması
  • Sorularınıza ve taleplerinize yanıt verilmesi
  • Satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

  Kişisel verileriniz, tarafınızca doldurulan form aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu veriler, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
  • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


 5. Kişisel Verilerin Aktarılması:

  Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere ve KVKK’da öngörülen güvenlik tedbirleri çerçevesinde, Tesvik Akademi Bilisim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yurtiçinde veya yurtdışında bulunan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.


 6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

  KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

  haklarına sahiptir.

KVKK kapsamında kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep ve sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Tesvik Akademi Bilisim ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Adres: Defterdar, Sinpaş Flatofis, Otakçılar Cd.
No:78/98 Kat:4, 34060
Eyüpsultan/İstanbul

info@tesvikakademi.com

(0212) 437 87 76