Yükleniyor
Banner Image

Haberler

Anasayfa / Haberler

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD III Dönemi İkinci Başvuru Çağrı İlanı

ipard-iii-destek

TKDK

28 Haziran, 2024

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan TKDK, 28 Haziran 2024 tarihinde IPARD III dönemi ikinci başvuru çağrı ilanına çıkmıştır.

PROGRAM HAKKINDA

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. IPARD Programı 2021-2027 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler için destek başvuruları kabul edilecektir.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “kamu katkısı” olarak adlandırılmaktadır ve geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

IPARD III Dönemi İkinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında destek almak amacıyla 81 ilden proje başvurusu yapılabilecektir.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

“M7 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirinden yapım işi, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.

TEDBİR ADISEKTÖR KODUSEKTÖR ADIDESTEK ORANIDESTEK BÜTÇESİ (AVRO)
M7 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme302-1Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi%60-7080.000.000
302-2Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi
302-3Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler
302-4Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri
302-5Su Ürünleri Yetiştiriciliği
302-6Makine Parkları
302-7Yenilenebilir Enerji Yatırımları

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 12.07.2024 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 16.08.2024 tarihi saat 18:00’de kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 29.08.2024, saat 18:00’dir.

YATIRIM SÜRELERİ

İkinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır.

ÖNEMLİ HUSUSLAR

Açık alanda bitkisel üretim faaliyetleri için makine ekipman desteğine bu çağrıda başvuru yapılamayacaktır. Söz konusu yatırımlar için 2024 yılı içerisinde ayrı bir çağrıya çıkılacaktır.

Alınan başvuruların toplam destek tutarının Çağrı için ayrılan bütçeyi aşması durumunda, IPARD Programında ilgili tedbir için belirtilen sıralama kriterlerine göre başvurular sıralanacak ve bütçenin yeterli olduğu sayıda başvuru incelenecektir.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bu duyurudaki tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.

Kaynak: https://www.tkdk.gov.tr