Yükleniyor
Banner Image

Yeşil Pasaport

Hizmetler / Yeşil Pasaport

Yeşil Pasaport

Nasıl Yeşil (Hususi Damgalı) Pasaport Alabilirim?

Başvuru Şartları

Öncelikle son üç takvim yılı itibariyle ihracat ortalamanız;

 • Eğer ihracatınız 500.000 Dolar-10 Milyon Dolar arasında ise 1 (bir),
 • Eğer ihracatınız 10-25 Milyon Dolar arasında ise 2 (iki),
 • Eğer ihracatınız 25-50 Milyon Dolar arasında ise 3 (üç),
 • Eğer ihracatınız 50-100 Milyon Dolar ise (4) dört,
 • Eğer ihracatınız 100 Milyon Dolar üzerinde ise 5 (beş),

firma yetkilinize yeşil (hususi damgalı) pasaport alabilirsiniz.

İhracatçı firmaların sahipleri, ortakları ve çalışanları hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabilecek, ayrıca firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Gerekli Belgeler

Yeşil Pasaport konusunda danışmanlık için bize başvurabilirsiniz.
Yeşil Pasaport alımı için başvuru esnasında istenen belgeler şunlardır;

 • Dilekçe
 • Talep Formu
 • Firma sahibi veya ortağı için firmanın güncel sahipliğini/ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicili Gazetesinin fotokopisi, ibraz edilememesi halinde Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan yazı,
 • Firma çalışanı için başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla geçmişe dönük üç (3) aya ait SGK bildirgesinin aslı (e-bildirge asıl olarak kabul edilir.),
 • Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin geçerli noter onaylı imza sirküleri aslı ve fotokopisi,
 • Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının okunaklı fotokopisi.