Yükleniyor
Banner Image

İşbaşı Eğitim Programı (İEP)

Hizmetler / İşkur / İşbaşı Eğitim Programı (İEP)

2024 - İşbaşı Eğitim Programı (İEP)

İşbaşı eğitim programı

İçindekiler

 • İşbaşı Eğitim Programının Amacı Nedir?
 • İşbaşı Eğitim Programının Avantajları
 • İşbaşı Eğitim Programı Hangi Sektörlerde Ne Kadar Süre İle Uygulanır?
 • İşbaşı Eğitim Programına Kaç Kursiyer Alınabilir?
 • İşbaşı Eğitim Programı Süresince İŞKUR Tarafından Kursiyerlere Ne Kadar Ücret Ödenir?
 • İşbaşı Eğitim Programı Kursiyerlerinin SGK primleri ödenir mi?
 • İşbaşı Eğitim Programı'na katılan bir kursiyer, günlük ve haftalık olarak kaç saat çalışabilir?
 • İşbaşı Eğitim Programlarına Katılım Şartları Nelerdir?
 • İşbaşı Eğitim Sonrası Taahhütler Nelerdir?
 • İşbaşı Eğitim Programı Analiz Başvuru Formu

İşbaşı Eğitim Programının Amacı Nedir?

İşbaşı Eğitim Programı (İEP), işsiz bireylerin mesleki deneyim kazanmalarını, teorik eğitimlerini uygulamaya dökerek iş dünyasına uyum sağlamalarını amaçlayan bir programdır. İŞKUR tarafından düzenlenen bu program, kuruma kayıtlı işsizlerin istihdam edilmelerini ve iş hayatına adaptasyon süreçlerini kolaylaştırmayı hedefler.

İşbaşı Eğitim Programının Avantajları:

Maliyet Tasarrufu: İşbaşı eğitim programı, işverenlere yeni personel adaylarını SGK'lı olarak işe başlatmadan önce istihdam ederek maliyetlerde tasarruf sağlama imkanı sunar.


Uygulamalı Eğitim: Kursiyerler, teorik eğitimlerini iş yerinde uygulayarak gerçek iş deneyimi kazanırlar ve çalışma ortamına uyum sağlarlar.


Teşviklerden Faydalanma: Programı başarıyla tamamlayan ve SGK'lı olarak işe alınan kursiyerler, çeşitli teşviklerden faydalanma imkanına sahiptir.

İşbaşı Eğitim Programı Hangi Sektörlerde Ne Kadar Süre İle Uygulanır?

Türk Meslekler Sözlüğünde nitelik gerektirmeyen meslekler grubunda yer alan mesleklerde program düzenlenemez.

 • Bilişim ve imalat sektörlerinde ve belirlenen mesleklerde en fazla 8 takvim ayı ve en fazla 156 fiili gün,
 • Bu sektörler dışında kalan diğer sektörlerde ve mesleklerde en fazla 5 takvim ayı ve en fazla 78 fiili gün,
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden sayılan mesleklerde en fazla iki yüz kırk fiili gün,
 • Genel Müdürlük tarafından belirlenen geleceğin mesleklerinde ise en fazla 11 takvim ayı ve en fazla 234 fiili gün süreyle işbaşı eğitim programı düzenlenebilir. Toplamda ise iki yüz kırk fiili günden fazla olamaz.

İşbaşı Eğitim Programına Kaç Kursiyer Alınabilir?

 • İşletmeler, en az 5 çalışanı bulunan ve toplam çalışan sayısının %30'u kadar kursiyeri istihdam edebilirler.
 • İşbaşı eğitim programına katılabilecek katılımcı sayısı, işverene ait vergi numarası altında bulunan ve programın düzenleneceği ilde yer alan işyerleri için, programın başlangıç ayından önceki on iki aylık dönem içinde yer almak şartıyla son altı aya veya altı aylık döneme ilişkin olarak SGK'ya verilen sigortalı sayısını gösteren belgedeki toplam prim gün sayısının yüz seksene bölünmesi suretiyle hesaplanır.

İşbaşı Eğitim Programı Süresince İŞKUR Tarafından Kursiyerlere Ne Kadar Ücret Ödenir?

Kursiyer Günlük Ödeme653,92 TL
Lise ve Altı Örgün Eğitime Devam Eden Öğrenci Günlük Ödeme490,44 TL
Diğer Öğrenci Günlük Ödeme653,92 TL
İşsizlik Maaşı Alan Günlük Ödeme326,96 TL
Geleceğin Mesleklerinde Günlük Ödeme719,31 TL
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep (sadece İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde)850,11 TL

İşbaşı Eğitim Programı Kursiyerlerinin SGK primleri ödenir mi?

İşbaşı eğitim programına katılan kursiyerlerin iş kazası, meslek hastalıkları ve genel sağlık sigortası primleri, program süresince Türkiye İş Kurumu tarafından karşılanır. Bu sayede, kursiyerler ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, program süresince sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

İşbaşı Eğitim Programı'na katılan bir kursiyer, günlük ve haftalık olarak kaç saat çalışabilir?

İşbaşı Eğitim Programı'na dahil olan kursiyerler, haftada en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak koşuluyla haftalık toplamda 45 saatten fazla çalıştırılamazlar. Toplamda ise 240 fiili günü aşamazlar ve fazla mesai yaptırılamaz.

Bunun yanında, kursiyerlerin program süresince doktor raporu ile belgelendirilmiş en fazla 5 günlük sağlık izni hakkı bulunmaktadır. Kursiyerin İşbaşı Eğitim Programı süresinin %10'undan fazla devamsızlığı olmamalıdır. Kursiyerler, raporlu oldukları ve devamsızlık yaptıkları günler için İŞKUR'dan ödeme alamazlar. Devamsızlık hakkı dolan kursiyerler programdan çıkarılır ve 24 ay boyunca İşbaşı Eğitim Programı'na katılamazlar.

ÖRNEK; İşveren Kursiyer Teşvik Tablosu

Kursiyer SayısıUygulanacak Program Süresi (Ay)Bir Kursiyerden Bir Ayda Elde Edilen Teşvik TutarıKursiyerlerin Bir Aylık Teşvik ToplamıFirmanın Programdan Elde Edeceği Net Teşvik Tutarı
106 Ay23.502,94235.029,401.410.176,40
506 Ay23.502,941.175.147,007.050.882,00
1006 Ay23.502,942.350.294,0014.101.794,00
5006 Ay23.502,9411.751.470,0070.508.820,00

İşbaşı Eğitim Programlarına Katılım Şartları Nelerdir?

 • Kuruma kayıtlı aktif işsiz olmak,
 • 15 yaşını tamamlamış olmak,
 • İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak (Birinci dereceden kan hısmı ifadesi; kişinin annesi, babası ve çocuklarını; ikinci dereceden kan hısmı ise kişinin kardeşleri, torunları, büyükanne ve büyükbabasını kapsamaktadır),
 • Emekli olmamak,
 • Programın başlama tarihinden önceki bir yıllık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
 • Program başlangıcından önceki son bir ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primlerin yatırılmamış olması,
 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak.

Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

İşbaşı Eğitim Sonrası Taahhütler Nelerdir?

Firma, işbaşı eğitim programının dörtte birlik süresinin sonunda programa devam eden kursiyerlerin %60'ını, aynı meslekte en az program süresinin iki katı süreyle kesintisiz ve SGK'lı olarak istihdam etmek zorundadır. Ancak, bu oranlar il bazında farklılık gösterebilir:

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri) için bu oran %30'dur ve program süresi kadar uygulanır.
Adana, Diyarbakır, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bu oran %40'tır ve program süresinin 1,5 katı süreyle uygulanır.

Ek olarak, programın başlangıç tarihindeki 'çalışan sayısı ve sigortalı hizmet gün sayısı toplamı', bitiş tarihindeki çalışan sayısı ve sigortalı hizmet gün sayısı toplamından düşük olmamalıdır.

print-only-image

(İEP) Program Süresi Hesaplama

Firma Bilgileri

iep program süresi hesaplama

Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup Tesvik Akademi firmalarına ait bir hizmettir.Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; Tesvik Akademi ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

info@tesvikakademi.com

İşbaşı Eğitim Programı Analiz Başvuru Formu

Başvuru formunu görüntülemek için lütfen Aydınlatma metni'ni okuyup kabul ediniz.